Rīgas Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudze

Jaunumi, aktualitātes, informatīva un izglītojoša informācija

Gavēņa konferences

Ticības padziļināšanas programmas ietvaros katru sestdienu plkst. 10:00 draudzes lielajā zālē notiks GAVĒŅA KONFERENCES
24. februārī piedāvājam noskatīties Net for God filmu "Martas Robēnas misija"

Visi mīļi aicināti!
lasīt vairāk >
publicēts 17.02.2018.

Lūgšana par veselību

24. februāris - mēneša pēdējā sestdiena. Kā ierasts, šajā dienā lūgsimies par savu un citu cilvēku veselību.
Aizlūgums un individuāla svētība pēc katras Svētās Mises.
publicēts 17.02.2018.

Krustaceļš

Kā katru gadu Lielā Gavēņa laikā kopīgi lūgsimies KRUSTACEĻU:
ceturtdienās    plkst. 17:00 poļu valodā
piektdienās      plkst. 17:00 latviešu valodā
publicēts 11.02.2018.

CARITAS organizētais tikšanās cikls

Sestdien, 24. februārī, plkst. 11:00 draudzes lielajā zālē turpināsies Caritas organizētais 6 mēnešu tikšanās cikls "IEPAZĪSIM DIEVA MĪLESTĪBU CAUR TUVĀKO...". Šoreiz Dejas meditācija m. Diānas OP vadībā.
publicēts 02.02.2018.

Draudzes koris aicina pievienoties jaunus dalībniekus

"Augsti slavē Kungu mana dvēsele. Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītajā." /Lk 1;46-47/

Slavēšana jeb kalpošana Dievam caur mūziku ir aicinājums nest slavu Visaugstākajam un paust kristīgo vēsti tautām. Kalpojot korī, Dievs mūs māca garīgu disciplīnu, sadraudzību un ļauj sajust Viņa tuvumu mūzikā.
Ja arī Tevi Dievs uzrunā atvērties slavēšanas kalpojumam, koris "Columbae" ļoti gaidīs Tevi savā kolektīvā. Mēģinājumi notiek reizi nedēļā. Koris dzied ik svētdienu Summā plkst. 11:30, dziedināšanas Misē un lielākos baznīcas svētkos.

Interesentu lūdzam zvanīt Katarinai Skrūzmanei (27677457) vai Vladislavam Voiskovičam (26536160).
publicēts 29.11.2017.
Ziņu arhīvs

Prāvesta blogs

prāvests
Edgars Cakuls 2017. gada 26. decembris

Pārdomas pēc Ziemassvētkiem

Šīs rindas top Otrajos Ziemassvētkos, kad jau esam piedzīvojuši skaisto Kristus dzimšanas liturģiju. Priecē tas, ka mūsu dievnams svētkos bija ļaužu pilns. Gan vigīlijas dievkalpojumi, gan Euharistiskās svinības svētku dienā, kā arī Pusnakts Mise pulcēja lielu ticīgo skaitu. Īpašs prieks bija ne tikai redzēt tik daudzus Dieva bērnus, bet arī saskatīt dzīvo ticību, kuru viņi bija atnesuši savās sirdīs. Tik tiešām, mēs visi - gan priesteri, gan ticīgā tauta - bijām vienādā mērā piesaistīti īpašajai Ziemassvētku pieredzei, kuras centrā ir Bērns Jēzus – Dievs, tapis cilvēks. Katrs no mums atnācām pie Viņa ar savu ticību, un visi kopā tikām tajā stiprināti. Un, kur ir ticība, tur aug arī cerība un it sevišķi mīlestība, kuras tik ļoti pietrūkst mūsdienu pasaulei.
Šķiet, ka visvairāk Kristus dzimšanas svētki uzrunā ar savu satriecošo vienkāršību. Savādāk nemaz nevar būt, jo Jēzus dzimšana un visi ar to saistītie notikumi ir norisinājušies ārkārtējas pazemības gaisotnē. Gadsimtiem ilgi gaidītais Mesija nepiedzima ķēniņa vai augstmaņa pilī, Viņš pat nav dzimis sava Nācaretes mājokļa vienkāršībā, bet gan piespiedu ceļojuma laikā, kas bija saistīts ar tautas skaitīšanu, ko toreiz Palestīnā īstenoja Romas vara. Protams, piepildījās senais pravietojums par to, ka Mesija piedzims Dāvida pilsētā, proti, Betlēmē, taču neviens nebija paredzējis, ka Dievišķais Bērns nāks pasaulē tik nožēlojamos apstākļos. Betlēmes silīte šķiet mīļa un jauka dievbijīgās Ziemassvētku bildītēs vai baznīcu interjeros, taču toreiz, tajā aukstajā Jūdejas kalnainā apvidus ziemas naktī, tā bija parasta, visticamāk krietni nolietota, iespējams, lopiņu apgrauzta un pilnīgi droši nedaudz smakojoša sile. lasīt vairāk >
Piesakies jaunumiem
© 2018 Trīsvienības draudze »