Rīgas Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudze

Galerijas » Dienas nometne "MĒS - DIEVA BĒRNI"


Šā gada 23. oktobrī mūsu draudzē notika pirmā pašu draudzes locekļu organizēta vienas dienas nometne bērniem "Mēs - Dieva bērni". Nometnē piedalījās 19 bērni no mūsu pašu draudzes vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Nometnes laikā mēs lasījām, pārdomājām un "veidojām" līdzību par pazudušo dēlu, atkārtojām desmit Dieva baušļus un veidojām paši savas akmens plāksnes, "šķirstījām" Jēzus dzīves fotoalbumu, veidojot rožukroņus un mācoties lūgties par savām un citu vajadzībām, slavējām Dievu dziesmās un lūgšanās un priecājāmies par iespēju būt kopā un dibināt jaunu draudzību. Protams, neizpalika arī agape un spēles. Mēs, nometnes komanda, no sirds priecājamies par katru bērnu, kas piedalījās nometnē, un pateicamies katram, kas tā vai citādi pielika savu roku nometnes tapšanas gaitā, īpaši mūsu prāvestam Edgaram Cakulam, māsai Katrīnai, izdevniecībai "Kala Raksti" un mūsu labdariem, kas sedza visus finanšu izdevumus. Un, protams, pāri visam pateicamies Dievam par Viņa žēlastībām, apsardzību, spēku, drosmi un vadību! Uz tikšanos nākamreiz!

Prāvesta blogs

prāvests
Edgars Cakuls 2024. gada 18. janvāris

Dieva Vārda svētdiena lūgšanu nedēļas par kristiešu vienību ietvaros

21. janvārī, parastā liturģiskā laika 3. svētdienā, katoliskā Baznīca jau 5. reizi svinēs Dieva Vārda svētdienu. Tā nav liela jubileja – īpaši, ja salīdzinām ar citiem svētkiem Baznīcas liturģiskajā kalendārā, kas pastāv gadsimtus vai tūkstošgades. Un tomēr pieci gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai būtiski mainītu savu attieksmi kādā jautājumā. Jēzus mācekļiem bija tikai trīs gadi kopā ar Iemiesoto Dieva Vārdu, bet ar to pilnīgi pietika, lai viņi vairs nekad neatgrieztos pie dzīves “pa vecam”. Tāpēc šodien ir atbilstoši uzdot sev jautājumu: “Vai šajos gados ir augusi mūsu mīlestība pret Dieva Vārdu? Vai, šo svētku iedrošināti, esam to labāk iepazinuši un dziļāk izpratuši? Un kā ir ar pielietojumu dzīvē?”
Pirmo reizi Dieva Vārda svētkus parastā liturģiskā laika 3. svētdienā svinējām svētā Hieronīma nāves 1600. jubilejas gadā. Šis svētais bija apguvis vairākas Bībeles valodas, ne tikai lai varētu Dieva Vārdu labāk izprast pats, bet arī lai spētu to darīt pieejamāku citiem, veicot tulkojumu uz toreiz saprotamāko latīņu valodu. Hieronīma apbrīnojamais centīgums Dieva Vārda iepazīšanā, izprašanā un izplatīšanā var tikt izskaidrots ar pamatnostāju, ko viņam tik labi ir izdevies formulēt, komentējot pravieti Isaju: Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est – nepazīt Rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Ja Hieronīmam toreiz tiktu dots redzēt mūsdienu iespējas Dieva Vārda iepazīšanai un izplatīšanai (no poligrāfijas līdz interneta resursiem un mākslīgā intelekta rīkiem) un vienlaicīgi tiktu atklāts, cik daudz kristiešu šodien ar Bībeli ir uz “jūs”, tad viņš varētu vienīgi noplātīt rokas pilnīgā neizpratnē…
lasīt vairāk >
Piesakies jaunumiem
© 2024 Trīsvienības draudze »