Rīgas Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudze

YOUCAT - katehisms jauniešiem

Iedziļinieties šajā katehismā! To es no sirds vēlos, veltiet tam savu laiku!Rūpīgi lasiet to klusumā savā istabā, lasiet to kopā ar draugu, veidojiet izpētes grupas un dalietotes ar savām atziņām internetā!Jums ir jāiesakņojas ticībā dziļāk nekā jūsu vecāku paaudzei!


 

Pāvests Benedikts XVI


Jauniešu katehisma priekšvārds

Katoliskās Baznīcas katehisma KOMPENDIJS

Kompendijs, ar kuru es iepazīstinu katolisko Baznīcu, ir precīzs un uzticams "Katoliskās Baznīcas katehisma" kopsavilkums. Tajā koncentrētā veidā ietverti visi Baznīcas ticības būtiskie un fundementālie elementi. Šo kompendiju es pirmām kārtām uzticu visai Baznīcai un jo īpaši ikvienam kristietim, lai šis izdevums trešajā gadu tūkstotī Baznīcā raisītu jaunu evanģelizācijas un audzināšanas ticībā degsmi - degsmi, kurai vajadzētu raksturot ikvienu kopienu Baznīcā un ikvienu Kristum ticīgo neatkarīgi no viņa vecuma un tautības. Bet šis kompendijs, kas ir kodolīgs, nepārprotams un visaptverošs, ir paredzēts ikvienam cilvēkam, kurš šajā apjukuma un dažādo vēstījumu pārpilnajā pasaulē vēlas iepazīt dzīvības ceļu, patiesību, ko Dievs ir uzticējis sava Dēla Baznīcai.

BENEDIKTS XVI

Prāvesta blogs

prāvests
Edgars Cakuls 2024. gada 18. janvāris

Dieva Vārda svētdiena lūgšanu nedēļas par kristiešu vienību ietvaros

21. janvārī, parastā liturģiskā laika 3. svētdienā, katoliskā Baznīca jau 5. reizi svinēs Dieva Vārda svētdienu. Tā nav liela jubileja – īpaši, ja salīdzinām ar citiem svētkiem Baznīcas liturģiskajā kalendārā, kas pastāv gadsimtus vai tūkstošgades. Un tomēr pieci gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai būtiski mainītu savu attieksmi kādā jautājumā. Jēzus mācekļiem bija tikai trīs gadi kopā ar Iemiesoto Dieva Vārdu, bet ar to pilnīgi pietika, lai viņi vairs nekad neatgrieztos pie dzīves “pa vecam”. Tāpēc šodien ir atbilstoši uzdot sev jautājumu: “Vai šajos gados ir augusi mūsu mīlestība pret Dieva Vārdu? Vai, šo svētku iedrošināti, esam to labāk iepazinuši un dziļāk izpratuši? Un kā ir ar pielietojumu dzīvē?”
Pirmo reizi Dieva Vārda svētkus parastā liturģiskā laika 3. svētdienā svinējām svētā Hieronīma nāves 1600. jubilejas gadā. Šis svētais bija apguvis vairākas Bībeles valodas, ne tikai lai varētu Dieva Vārdu labāk izprast pats, bet arī lai spētu to darīt pieejamāku citiem, veicot tulkojumu uz toreiz saprotamāko latīņu valodu. Hieronīma apbrīnojamais centīgums Dieva Vārda iepazīšanā, izprašanā un izplatīšanā var tikt izskaidrots ar pamatnostāju, ko viņam tik labi ir izdevies formulēt, komentējot pravieti Isaju: Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est – nepazīt Rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Ja Hieronīmam toreiz tiktu dots redzēt mūsdienu iespējas Dieva Vārda iepazīšanai un izplatīšanai (no poligrāfijas līdz interneta resursiem un mākslīgā intelekta rīkiem) un vienlaicīgi tiktu atklāts, cik daudz kristiešu šodien ar Bībeli ir uz “jūs”, tad viņš varētu vienīgi noplātīt rokas pilnīgā neizpratnē…
lasīt vairāk >
Piesakies jaunumiem
© 2024 Trīsvienības draudze »